Fototapeta,fototapety

Co dzisiaj na tapecie?

Witaj Gość

Zaloguj

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Reklamacje

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

UWAGA:

Zanim zareklamujesz wydrukowany przez nas produkt, prosimy wziąć pod uwagę poniższe informacje:

 • Kolorystyka obrazu na monitorze komputera zależy od kalibracji ekranu monitora,
 • Z reguły każdy wyświetlacz monitora odtwarza kolory inaczej,  .
 • Nie możesz także w pełni polegać na oczach.  Czynniki takie jak zmęczenie i pora dnia wpływają na percepcję koloru.
 • Kolory obrazu nie są nigdy identyczne jak występują  w naturze. 
 • Często zdjęcia nie wyglądają dobrze na wyświetlaczu – np. białe nie są czyste, kolor niebieski wygląda na błękit, natomiast wydruki będą wyglądać lepiej,
 • Zwykle na ekranie monitora nie są wyświetlane prawdziwe kolory fotografii,
 • Z reguły wydruki nie odzwierciedlają  obrazu widzianego na ekranie monitora. 
 • Jeżeli nie posiadasz skalibrowanego wyświetlacza ekranu, kolory na wydrukowanych tapetach nie będą odpowiadać kolorom wyświetlanym na ekranie Twojego monitora.
Wszystkie wydruki fototapet ze zdjęć tracą na jakości - może to być szczególnie widoczne z małej odległości i objawiać się jako rozmazane kontury. Istnieje możliwość wydrukowania próbki fototapety w cenie 50 PLN w celu oceny jakości pliku przed wydrukiem docelowej fototapety.

Zgłoszenie reklamacji:

1. Reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Konsument zgłasza do Sprzedającego (sklepu) osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu.

Warunki zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi:

W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić: 

 • dowód zakupu produktu;
 • szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków w zakładce do pobranaia
 • reklamowany produkt

 Przebieg procesu reklamacji w sklepie stacjonarnym:

 • zgłoszenie reklamacji w sklepie;
 • wydanie potwierdzenia zgłoszenia reklamacji (poświadczenie zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie);
 • przekazanie przez sklep produktów do właściwego Dystrybutora w celu dokonania oceny jakościowej;
 • Ocena jakości towaru przez Dystrybutora i w uzasadnionych przypadkach reklamowanie u Producenta.

 Zakupiony produkt powinien posiadać:

 • dowód zakupu.
 •  Prosimy o zachowanie ww. dokumentu na wypadek reklamacji. W sklepie stacjonarnym istnieje możliwość sprawdzenia jakości produktów. Przy odbiorze zakupionego produktu w sklepie stacjonarnym lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, uszkodzonego opakowania itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności pracownika sklepu  należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.

 3. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej.  Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.  Wypełnij poniższy formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Zadzwoń na infolinię lub napisz maila załączając skan protokołu szkody i skan formularza zgłoszenia szkody podczas dostawy. 

FORMULARZ-REKLAMACJA Obniżenie ceny.PDF

FORMULARZ-REKLAMACJA Wymiana towaru.PDF

FORMULARZ-REKLAMACJA Pełny zwrot ceny.PDF

WARUNKI ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
 2. Prawo odstąpienia od umowy Art. 27. 
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
 4. 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu,wzór poniżej. 
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep internetowy prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 7. Sklep internetowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli psklep zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, Ustawy o prawach konsumenta sklep ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem akcesoria a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem do przewozu należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany. Brak oryginalnego opakowania towaru, może być przedmiotem roszczenia Sprzedającego z powodu obniżenia jego wartości handlowej.
 10. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i  poniesionych przez Konsumenta kosztów dostawy zwracanych Towarów zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego– niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:

a)      Realizacji zamówienia na towar o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b)     świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. w przypadku produktów, w przypadku których przekroczono warunki zwykłego zarządu,

        w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta) .

 

Schowek

Szybki kontakt

e-mail: info@tapetomat.pl

telefon: +48 815360233